Announcements

Σύμφωνα με ανακοίνωση, “σε συνέχεια ερωτήματος που υποβλήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό, Υπουργό Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, Βουλευτή Γιώργο Περδίκη, αναφορικά με την θέση της Δημοκρατίας για τη δημιουργία μιας `Επιτροπής Αλήθειας` η οποία θα συμβάλει στο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στις 2 Οκτωβρίου 2014 ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας λαμβάνουν υπόψη την πρόταση του TRUTH NOW για δημιουργία `Επιτροπής Αλήθειας`” Δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
Εφημερίδα Πολίτης 1.11.2014: "Επαναφέρει την πρόταση για ενίσχυση των όρων εντολής της ΔΕΑ το TRUTH NOW με αφορμή την απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών σε κοινοβουλευτική ερώτηση Περδίκη"
Πιο κάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιέχει την επιστολή που στάλθηκε από τον Αχιλλέα Δημητριάδη στην Επιτροπή Υπουργών της Ευρώπης στις 16 Σεπτεμβρίου 2014. Στην εν λόγω επιστολή, με αφορμή τη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας για συμμόρφωση της με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, ο κ. Δημητριάδης εισηγήθηκε την υιοθέτηση ενός ενδιάμεσου ψηφίσματος που θα επισημαίνει τις Διεθνείς παραβιάσεις της Τουρκίας. Σκοπός του ψηφίσματος είναι η άσκηση πίεσης εναντίον της, για να καταβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τη δίκαιη αποζημίωση στις προσφυγές για θέματα περιουσιών και αγνοουμένων της Κύπρου. Το ενδιάμεσο ψήφισμα υιοθετήθηκε επιτυχώς από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 25 Σεπτεμβρίου και δηλώνει ότι η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας αντιβαίνει κατάφωρα με τις Διεθνείς υποχρεώσεις της, τόσο ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης όσο και ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. The link from the Council of Europe’s website is set out below, citing the letter sent by Achilleas Demetriades to the Committee of Ministers on the 16th of September 2014. In the above said letter, on the occasion of the continued refusal by Turkey to comply with the decisions of the ECHR, Mr Demetriades suggested, the adoption of an interim resolution indicating that Turkey is in breach of its International obligations. The purpose of the interim resolution is the application of pressure against Turkey, in order to proceed to the just satisfaction awarded to the applicants by the Court, in relation to missing persons and property issues in Cyprus, without further delays. The interim resolution was successfully adopted by the Committee of Ministers on the 25th of September and indicates that the continued refusal by Turkey is in flagrant conflict with its international obligations, both as a High Contracting Party to the Convention and as a member State of the Council of Europe.   Για την επιστολή πατήστε εδώ. For the letter press here.
Πιο κάτω παρατίθεται το επίσημο ενδιάμεσο ψήφισμα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με το οποίο καταδικάζεται η μη συμμόρφωση της Τουρκίας στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ για καταβολή αποζημιώσεων στις προσφυγές για θέματα περιουσιών και αγνοουμένων της Κύπρου, γνωστές ως υποθέσεις Βαρνάβα και Ξενίδη-Αρέστη. Το TRUTHNOW μέσα από τις ενέργειες του, υποστηρίζει και τονίζει τη σημασία του ενδιάμεσου αυτού ψηφίσματος  λόγω του ότι «αποτελεί επιπρόσθετη και αυξανόμενη πίεση προς την Τουρκία για συμμόρφωση της με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ». Η Επιτροπή Υπουργών της Ευρώπης δηλώνει στο εν λόγω ψήφισμα, ότι η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας αντιβαίνει κατάφωρα με τις Διεθνείς υποχρεώσεις της, τόσο ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης όσο και ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακολούθως, προτρέπει την Τουρκία όπως επανεξετάσει τη θέση της και καταβάλει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη δίκαιη αποζημίωση που απονέμεται στους υποψηφίους από το δικαστήριο, καθώς και τους τόκους υπερημερίας που οφείλονται.
Τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ για καταβολή αποζημιώσεων στις προσφυγές για θέματα περιουσιών και αγνοουμένων της Κύπρου, γνωστές ως υποθέσεις Βαρνάβα και Ξενίδη-Αρέστη, επισημαίνει σε ψήφισμα της η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 και 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το ψήφισμα η μη καταβολή αποζημιώσεων από την Τουρκία συνιστά παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το TRUTHNOW υποστηρίζει και τονίζει τη σημαντικότητα του ενδιάμεσου ψηφίσματος αυτού,  τόσο για τις  υποθέσεις των περιουσιών όσο και για τις υποθέσεις των αγνοουμένων, διότι όπως ανάφερε και σε δηλώσεις του στο Sigmalive ο δικηγόρος, Αχιλλέας Δημητριάδης, το εν λόγω ψήφισμα «αποτελεί επιπρόσθετη και αυξανόμενη πίεση προς την Τουρκία για συμμόρφωση της με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δημητριάδης, πριν από τη σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών, απέστειλε δύο επιστολές στα μέλη της Επιτροπής Υπουργών με τις οποίες τόνιζε τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να καταβάλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημιώσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μάλιστα εισηγείτο όπως ληφθεί απόφαση κατά του ανοίγματος του κεφαλαίου 23 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. 

Media

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων, στις 30 Αυγούστου, το TRUTH NOW είχε διοργανώσει δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία ένα από τα θέματα προς συζήτηση ήταν η κύρωση της Σύμβασης για τους Αγνοούμενους. Το TRUTH NOW μετά από επιστολή, κάλεσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση Κυρωτικού Νομοσχεδίου στην Βουλή έτσι ώστε να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν. Η ερώτηση κατατέθηκε με επιτυχία σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θετικές εξελίξεις αναμένονται. On the occasion of the International Day of the Disappeared, on the 30th of August, TRUTH NOW had organised a press conference, where one of the main matters discussed was the ratification of the Convention for the Missing Persons. TRUTH NOW, after sending a letter, invited the Government to immediately proceed with the submission of a Ratification Bill to the House of Representatives so as to be voted upon the soonest possible. The question was successfully submitted to the House of Representatives today and positive developments will be expected.
Η δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε ο μη κυβερνητικός οργανισμός TRUTH NOW με την ευκαιρία την Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων (30.8.2014) και οι εισηγήσεις του για παραδειγματικές ενέργειες εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων και για δημιουργία μιας Επιτροπής Αλήθειας, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Δείτε σχετικά άρθρα.  The press Conference organised by the NGO TRUTH NOW on the occasion of the International Day for the Disappeared (30.8.2014) and its proposals for the Republic of Cyprus leading with actions on humanitarian issue of the missing persons as well as the establishment of a Truth Commission, garnered the interest of the media. Please see relevant articles.
Thursday, 28 August 2014 14:28

International Day of the Disappeared

On the occasion of the upcoming International Day for the Disappeared on the 30th of August 2014, TRUTH NOW organized today a Press Conference to discuss various matters relating to the missing persons in Cyprus and the establishment of a Truth Commission and issued the attached Press Release.
Page 5 of 7