Announcements

Ο μη-κυβερνητικός οργανισμός TRUTH NOW έχει επανειλημμένως καλέσει τους αρμόδιους της Κυπριακής Δημοκρατίας να διερευνήσουν τις πληροφορίες που είχε και αφορούσαν τον εμποτισμό των οστών που φυλάγονταν στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας με χημικά με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί και/ή καταστραφεί το γεννητικό υλικό τους και να καθιστά την ταυτοποίηση πολύ δύσκολη εως και αδύνατη. Τα πιο πάνω επιβεβαιώθηκαν πλέον επίσημα από το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση του ΚΥΠΕ που επισυνάπτεται. Είναι εκ των πραγμάτων πλέον επιτακτική η ανάγκη όπως οι αρμόδιες αρχές, υπό την φύλαξη και εποπτεία των οποίων ήταν τα εν λόγω οστά, να προχωρήσουν σε άμεση διερεύνηση της όλη υπόθεσης. Είναι καιρός κάποιος να λογοδοτήσει και τουλάχιστον να απολογηθεί για τα τραγικά αυτά λάθη που έγιναν και κόστισαν και κοστίζουν ατέρμονο πόνο και ταλαιπωρία στους συγγενείς. Για το σκοπό αυτό έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στον Υπουργό Άμυνας καλώντας τον να πράξει τα δέοντα.   Aνακοίνωση του ΚΥΠΕ - Εμποτισμός με χημικά των οστών στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας    
Here  is an internet link to read the interview of Mrs. Nassera Dutour with Radio France Internationale (RFI). The interview dealt  with  the FEMED  activities  and the International Day  for the Victims of Enforced Disappearances. http://www.rfi.fr/france/20150825-journee-mondiale-disparus-femed-droits-homme-nations-unies-liberte-justice  
Το TRUTH NOW έχει ενημερωθεί και συγχαίρει την Βουλευτή και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κας Σκεύης Κουκουμά, για την κατάθεση σχετικού ερωτήματος αναφορικά με την κύρωση της Σύμβασης για τους Αγνοούμενους, σε απάντηση του οποίου έλαβε στις 9.3.15 απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών η οποία παρατίθεται.  
«ToTRUTHNOWπαρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τους Αγνοούμενους, την οποία παρότι η Κυπριακή Δημοκρατίας υπέγραψε από το 2007, δεν την έχει ωστόσο ακόμα κυρώσει, ώστε να εφαρμόζεται και να δεσμεύεται πλήρως από αυτή. Το TRUTH NOW έχει ενημερωθεί και σχετικά συγχαίρει και στηρίζει τις ενέργειες του Βουλευτή κου Περδίκη, ο οποίος σε συνέχεια της δημοσιογραφικής Διάσκεψης του TRUTH NOW τον περασμένο Αύγουστο, κατέθεσε σχετικό ερώτημα στην Βουλή στις 30.9.2014. Σε απάντηση αυτού έλαβε στις 9.3.2015 απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, δια της οποίας ο κος Κασουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών, ενημερώνει τη Βουλή ότι τον Νοέμβριο του 2013 είχε κατατεθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για να προχωρήσει η κατάθεση κυρωτικού νομοσχεδίου, η οποία εγκρίθηκε και ως εκ τούτου το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει με την ετοιμασία κυρωτικού νομοσχεδίου σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει εκφραστεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι η εν λόγω Σύμβαση περιέχει πολυσύνθετες πρόνοιες που προϋποθέτουν σημαντικές τροποποιήσεις και αλλαγές και νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Το TRUTH NOW επίσης σημειώνει και συγχαίρει τον Βουλευτή, κο Περδίκη, για την εγγραφή σχετικού θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για να διερευνήσει το ζήτημα της άμεσης κύρωσης της Σύμβασης ενόψει των πιο πάνω καθώς και της κατάθεσης νέου ερωτήματος στην Βουλή για παροχή περαιτέρω πληροφόρησης και διευκρινίσεων από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών αναφορικά με την καθυστέρηση στην κατάθεση του κυρωτικού νομοσχεδίου αλλά και των αναφερόμενων ρυθμίσεων που προωθούνται καθώς και της οικονομικής επιβάρυνσης στην οποία αναφέρεται. Το TRUTH NOW αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Υπουργού και περαιτέρω ζητεί όπως καταστήσει δημόσιες τις τροποποιήσεις που εισηγείται.»   «TRUTH NOW is following the developments regarding the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons againstEnforced Disappearance, which although the Republic of Cyprus has signed since 2007, it has not yet ratified, in order to apply and be fully bound by it. TRUTH NOW has been informed and accordingly congratulates and supports the actions of the MP Mr Perdikis, who, following the press conference of TRUTH NOW last August, had submitted a relevant question to the House of Representatives on 30.09.2014. In response to this, he received on 9.3.2015 a reply by the competent Minister, in which, Mr Kasoulides, the Minister of Foreign Affairs, informs the House that in November 2013 a proposal had been submitted to the Council of Ministers for the submission of the ratification…
Page 3 of 6