Μετά την τελεσίδικη απόφαση στην υπόθεσή τους, η οικογένεια Πάλμα, ένιωσε την ανάγκη να καταθέσει κάποιες σκέψεις και συναισθήματά τους. Σχετικά επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 23.11.2015.